About EHEDG
 
[Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 
EHEDG Artikelen
Elsevier Boeken

Daarnaast beveelt EHEDG de volgende titels aan, met EHEDG-experts als medeauteurs, verkrijgbaar bij Elsevier:

Handbook of Hygiene Control in the Food Industry (1e editie)
Dit boek is een standaardwerk over de hoge hygiënische normen voor de voedingsindustrie, en levert een uitgebreide samenvatting van de belangrijkste trends in onderzoek naar voedselhygiëne en een beoordeling van de huidige best-practices in hygiënisch ontwerp en gebruik. Effectieve managementstrategieën omtrent hygiëne en de methoden die worden gebruikt om de effectiviteit van de hygiëne operaties te evalueren worden verkend.

 

 

Handbook of Hygiene Control in the Food Industry (2e Editie)
Dit boek blijft een toonaangevend naslagwerk voor iedereen die behoefte heeft hands-on praktische informatie om de best-practices binnen voedselveiligheid en kwaliteit te verbeteren. Dit boek presenteert de meest recente informatie over de complexe problemen met betrekking tot ontwerp, operaties en processen die nodig zijn om de best-practices in de hygiëne binnen de voedingsindustrie te verbeteren.

 

 

Hygiene in Food Processing (1e editie) - Principles and Practice
Dit handboek biedt een toonaangevend en uitgebreid overzicht van de good practices omtrent hygiëne binnen de voedingsindustrie, gebaseerd op het werk van de European Hygienic Engineering and Design Group, en is geschreven en geredigeerd door wereldberoemde experts in het veld. Het boek biedt een naslagwerk van onschatbare waarde over de microbiële voedselveiligheidsrisico's, regelgeving, ontwerp van faciliteiten en hygiëne management in één boek.

 

 

Hygiene in Food Processing (2e Editie) – Principles and practice
Dit herziene en geactualiseerde handboek, met EHEDG-experts als medeauteurs, bevat nieuw materiaal over essentiële gebieden die in de afgelopen jaren op de voorgrond gekomen, zoals verontreinigingsroutes en hygiëne in de dienstensector. Het eerste deel heeft betrekking op microbiële voedselveiligheidsrisico's en regelgeving omtrent hygiëne, met de rest van de hoofdstukken over hygiënisch ontwerp van de fabriek infrastructuur en hygiëne praktijken.

 

 

Hygienic design of food factories
Dit boek geeft een toonaangevend overzicht van de hygiënische controle in het ontwerp, de bouw en renovatie van voedsel fabrieken. De business case voor een nieuwe of gerenoveerde voedsel-fabriek, de machine behoefte en de effecten op de het ontwerp van de fabriek en de bouw worden beschouwd in twee inleidende hoofdstukken. Met haar gerenommeerde redacteuren en internationaal team van medewerkers, ‘Hygienic design of food factories’ is een onmisbaar naslagwerk voor managers van voedsel fabrieken, ingenieurs en iedereen met een wetenschappelijke onderzoeksinteresse in het veld.EHEDG-lidmaatschap voordeel:
Elsevier is zo vriendelijk een korting van 30% aan te bieden voor alle EHEDG leden op de hierboven genoemde boeken en naslagwerken (die zijn geschreven door EHEDG-auteurs). Als u een EHEDG-lid bent en wilt profiteren van de korting, neem dan contact op met het secretariaat door vermelding te maken van uw EHEDG-lidmaatschap.

Elsevier Wetenschap en Technologie Boeken

Food Safety Management - A practical guide for the food industry
Met een presentatie van een geïntegreerde en praktische aanpak van het beheer van de voedselveiligheid over de hele productieketen, heeft dit boek een prestigieuze prijs gewonnen, de PROSE Award 2015, Reference Works, Multivolume Reference/Science - Eervolle vermelding van de American Association of Publishers.

Elsevier Bestel Informatie

Aanbevolen Publicaties
Andere Publicaties

European Food Law Handbook
Dit handboek analyseert en verklaart de institutionele, inhoudelijke en procedurele elementen van de EU-voedselwetgeving, met de General Food Law als focuspunt. Er wordt aandacht besteed aan de internationale context (WTO, Codex Alimentarius) alsook aan de particuliere normen. Het boek is geschreven in samenwerking met het European Institute for Food Law en relevant voor de mensen in de praktijk en wetenschappers met zowel als zonder een achtergrond in rechten. Het is ideaal voor educatieve doeleinden.

Guide to Food Law for Artisan Food Producers
Deze gids is gepubliceerd door de Food Safety Authority of Ireland in maart 2010 en is gratis op het de FSAI website te downloaden. De gids geeft proactief advies en details van de wet op dit gebied, evenals een checklist van criteria die nodig zijn voor Artisan /Kleine voedselproducenten.

Artykuły EHEDG
Książki Wydawnictwa Elsevier

Ponadto, EHEDG poleca następujące tytuły, dostępne w wydawnictwie Elsevier, w których współautorami są eksperci EHEDG:

Poradnik dotyczący Kontroli Higieny w Przemyśle Spożywczym (1-wydanie)
Książka zawiera informacje odnoszące się do utrzymania wysokich standardów  higienicznych w przemyśle spożywczym zapewniając kompleksowe rozwiązania. Ponadto przedstawia najważniejsze trendy w badaniach higieny żywności i opisuje aktualną najlepszą praktykę w projektowaniu i podczas eksploatacji. Podaje również skuteczne strategie zarządzania higieną i metody stosowane do oceny skuteczności tych działań.

 

 

Poradnik dotyczący Kontroli Higieny w Przemyśle Spożywczym (2- wydanie)
Ta książka stanowi kontynuację wiedzy zawartej w pierwszym wydaniu i jest bardzo pomocna dla każdego, kto potrzebuje praktycznych informacji w celu poprawy higieny i stosowania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Zawiera także najnowsze informacje na temat złożonych zagadnień związanych z  projektowaniem w przemyśle spożywczym i jego otoczeniem oraz z operacjami i procesami niezbędnymi do poprawy stosowanych praktyk w zakresie higieny.

 

 

Higiena w przetwórstwie spożywczym (1-wydanie) - Zasady i Praktyka
Książka zawiera wszechstronny przegląd stosowania dobrej praktyki higienicznej w przemyśle spożywczym na podstawie prac wykonanych przez EHEDG i została napisana i zredagowana przez światowej sławy ekspertów w tej dziedzinie. Książka stanowi również bezcenne odniesienia na temat mikrobiologicznych zagrożeń oraz bezpieczeństwa żywności, stosowanych regulacji prawnych w tym zakresie, a także sprzętu do projektowania i zarządzania higieną.

 

 

Higiena w przetwórstwie spożywczym (2-wydanie) - Zasady i Praktyka
To poprawione i zaktualizowane wydanie, którego współautorami jest wielu ekspertów EHEDG, zawiera nowy materiał, przydatny w zasadniczych obszarach przetwórstwa, które zostały wyeksponowane w przemyśle spożywczym w ostatnich latach, takich jak trasy zanieczyszczeniem surowca i higieny w usługach. Pierwsza część obejmuje mikrobiologiczne zagrożenia bezpieczeństwa żywności i stosowne rozporządzenia w sprawie higieny, w połączeniu z dalszymi rozdziałami, które  obejmują higieniczną konstrukcję infrastruktury przedsiębiorstw i stosowane tam praktyki.

 

 

Konstrukcje higieniczne w budowie zakładów spożywczych
Książka zawiera wiedzę na temat kontroli higieny w zakresie projektowania, budowy i renowacji zakładów spożywczych. W dwóch rozdziałach wprowadzających jest przedstawiony przypadek biznesowy dla nowego lub odnowionego zakładu produkującego żywność, potrzebnego sprzętu oraz jego wpływu na konstrukcję i budowę. Opracowana przez międzynarodowy zespół wybitnych autorów pozycja, wskazuje na ogromne znaczenie higienicznych konstrukcji w budowie zakładów w produkcji żywności. Książka to stanowi ważne kompendium wiedzy dla kierowników zakładów spożywczych, inżynierów przetwórstwa żywności oraz dla wielu przedmiotów akademickich i zainteresowanych badaniami w tej dziedzinieKorzyści z członkostwa  EHEDG:
Dla wszystkich członków EHEDG, wydawnictwo Elsevier oferuje zniżkę 30% na zakup książek i innych prac wymienionych powyżej (które zostały napisane przez autorów EHEDG). Jeśli jesteś członkiem EHEDG i zamierzasz skorzystać z rabatu, prosimy o kontakt z Sekretariatem EHEDG informując o swoim członkostwie.

Książki z obszaru Nauki I Technologi wydane przez Elsevier.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności - Praktyczny przewodnik dla przemysłu spożywczego
W książce przedstawiono zintegrowane, praktyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu produkcyjnym. Książka ta zdobyła prestiżową nagrodę, PROSE nagroda 2015, polecana jako źródło wiedzy wraz z wieloma odsyłaczami; także uzyskała wyróżnienie od Amerykańskiego Stowarzyszenia Wydawców

Informacje dotyczące Zamówień w wydawnictwie Elsevier

Rekomendowane Publikacje
Inne Publikacje

Przewodnik po Europejskim Prawie Żywności

W tym Przewodniku analizuje się i wyjaśnia instytucjonalne, rzeczowe i  proceduralne składniki prawa żywnościowego w WE, biorąc także pod uwagę ogólne prawo żywności jako punkt odniesienia. Zwraca się szczególną uwagę na jego międzynarodowy kontekst (WTO-Światowa Organizacja Handlu, Codex Alimentarius- Kodeks Żywieniowy), jak również na standardy lokalne. Książka została opracowana we współpracy z Europejskim Instytutem Prawa Żywnościowego i jest przydatna dla praktyków i naukowców, dla posiadających wiadomości z podstaw prawa, z także dla tych bez tej wiedzy. Jest idealny do celów edukacyjnych.

Przewodnik po Prawie Żywnościowym dla Rzemieślników Producentów Żywności
Przewodnik ten został opublikowany przez Urząd Bezpieczeństwa Żywności w Irlandii (FSAI) w marcu 2010 roku i można go pobrać za darmo z witryny FSAI. W tym poradniku znajdują się praktyczne rady I szczegóły na temat prawa obowiązującego w tym obszarze, jak również przedstawione są wymagane kryteria dla producentów żywności w małych rzemieślniczych zakładach.