About EHEDG
 
[Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 

Sub-Comité Communicatie

Het Communicatie Sub-Comité houdt zich bezig met de ontwikkeling van een intern en extern EHEDG beleid over evenementen, de lidmaatschap relaties en externe communicatie (pers, media, tentoonstellingen enz.) Alsook met de liaison en samenwerkingen met andere organisaties, het EHEDG-logo gebruik en communicatiemiddelen.

 

 

Voorzitter: Karl-Heinz Bahr
Tel. +33 320 48 09 43
karlheinz.bahrProtected mail-address@free.fr

Covoorzitter: Michael Evers
Tel. +31 62 20 50 98 0
m.eversProtected mail-address@niedax.nl

 

Zie Statuut nr. 5 over Communicatie (PDF)

Zie Statuut nr. 5.1 over het EHEDG Events beleid (PDF)

Podkomisja Informacyjna

Podkomisja Informacyjna zajmuje się rozwojem wewnętrznej i zewnętrznej polityki EHEDG podczas różnych wydarzeń, a także relacjami między członkami oraz systemem i środkami przekazywania informacji w komunikacji zewnętrznej (prasa, media, wystawy, itp), jak również we współpracy i w powiązaniu z innymi organizacjami, w tym również wykorzystania znaku graficznego EHEDG jako narzędzia wykorzystywanego w tym celu.

 

 

Przewodniczący:
Karl-Heinz Bahr
Tel. +33 320 48 09 43
karlheinz.bahrProtected mail-address@free.fr

Wice-Przewodniczący:
Michael Evers
Tel. +31 62 20 50 98 0
m.eversProtected mail-address@niedax.nl

 

Zobacz Prawo nr. 5 obowiązujące w Podkomisji Informacyjnej (PDF)

Zobacz Prawo nr 5.1 dotyczące Organizacji przez EHEDG różnych Wydarzeń (PDF)