[Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 

Taken & Doelstellingen

EHEDG biedt een evenwichtig platform voor de bouwers van voedselverwerkingsmachines, de gebruikers en wetgevers, om kwesties met betrekking tot hygiënisch ontwerp te bespreken en om voedselveiligheid en kwaliteit te stimuleren:

 • Het identificeren van gebieden waar onvoldoende kennis van hygiënisch ontwerp is
 • Het aanvullen van ontbrekende kennis en een gebrek aan knowhow door praktische richtlijnen en onderwijs
 • Het aanbieden van expertise, netwerken en verdere ontwikkelingen op het gebied van hygiënische engineering & ontwerp en veilige voedselproductie
 • Het opstellen van wetenschappelijke en technische richtlijnen over alle aspecten aangaande de nieuwste eisen op het gebied van hygiënisch ontwerp in overeenstemming met de EU-wetgeving
 • Het ontwikkelen van testmethoden om de gevaren van apparatuur die wordt gebruikt in de productie van levensmiddelen te identificeren en te verminderen
 • Het aanbieden van trainingen, seminars en workshops
 • Het versterken van de betrokkenheid bij de normalisatie-organen zoals CEN, ISO, DIN, JIS, 3-A, NSF enz.
 • Het versterken van de samenwerking met de EU (omtrent de richtlijn over levensmiddelen contact met materialen, BAT, traceerbaarheid en andere EU-projecten), alsmede met andere organisaties
 • Het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van hygiënisch ontwerp
 • Het bevorderen en verspreiden van knowhow over hygiënisch ontwerp doormiddel van allerlei digitale en gedrukte media, congressen, seminars en andere evenementen op lokaal en internationaal niveau
 • Ervoor zorgen dat het gebruik van de naam en het logo van EHEDG goed gecontroleerd wordt.

Zadania i Cele

EHEDG zapewnia zrównoważone forum dla technologów przetwórstwa spożywczego, producentów urządzeń, użytkowników i ustawodawców, aby omówić kwestie dotyczące higienicznej konstrukcję, a także stymulowanie dyskusji na temat bezpieczeństwa i jakości żywności poprzez:

 • zidentyfikowanie obszarów, w których wiedza na temat konstrukcji spełniających warunki higieniczne jest niewystarczająca
 • wypełnienie istniejących luk i braku wiedzy w obszarze praktycznego wykorzystania przewodników i edukacji
 • oferowanie wiedzy, dostępu do sieci i dalszy rozwój w dziedzinie przetwórstwa i projektowania higienicznej i bezpiecznej produkcji żywności
 • przygotowanie wytycznych naukowych i technicznych na temat wszystkich aspektów i aktualnych osiągnięć dla higienicznych wymagań projektowych zgodnie z przepisami WE
 • opracowanie metod badań w celu identyfikacji i zmniejszenia zagrożeń w urządzeniach stosowanych w produkcji żywności
 • oferowanie szkoleń, seminariów i warsztatów
 • wspomaganie udziału w organach normalizacyjnych, takich jak CEN, ISO, DIN, JIS, 3-A, NSF etc.
 • wzmacnianie współpracy z WE (tj. z dyrektywami określającymi dopuszczalny kontakt tworzywa z żywnością, Najlepsze Dostępne Praktyki (BAT), wykrywalności zagrożeń i w innych projektach WE), a także z innymi organizacjami
 • wspieranie badań i rozwoju w dziedzinie konstrukcji spełniających wymagania higieniczne
 • promowanie i rozpowszechnianie współczesnej wiedzy na temat warunków higienicznym we wszystkich rodzajach mediów cyfrowych i drukowanych oraz w innych wydarzeniach takich jak kongresy, seminaria na poziomie międzynarodowym i lokalnym
 • upewnianie się, że użycie nazwy EHEDG oraz znaku graficznego tej organizacji zostały we właściwy sposób wykorzystane