Guideline Development
EHEDG & 3-A

 

Harmonization of EHEDG guidelines and 3-A standardsAiming to enhance food safety by promoting hygiene in the production and processing of food, EHEDG and the U.S. American 3-A Sanitary Standards organization have many common goals and a similar mission. Both organizations exchange their draft guidelines and standards for expert review and comments before publication. The latest issue of the EHEDG Glossary was developed in co-operation with 3-A and can be downloaded from the Free Documents section.MatrixThe contents of all EHEDG guidelines have been cross-referenced with those of 3-A Standards Inc. and are summarized in a matrix available for download (XLS).

Free Documents

The EHEDG Working Groups have published various documents which are available for free download such as position papers and Guideline Doc. 8 on the basic requirements of hygienic design.

More information

Richtlijnontwikkeling

De EHEDG-richtlijnen zijn ontwikkeld door meer dan 400 experts actief in onze Werkgroepen, die de knowhow van de voedingsmiddelenindustrie, de fabrikanten van levensmiddelen apparatuur en de academische wereld verzamelen. De coauteurs delen hun specifieke kennis met de andere deskundigen voor het opstellen of updaten van de inhoud van de EHEDG-richtlijn om de lezers een praktische leidraad te bieden.

Na het geïdentificeerd te hebben van een onderwerp dat van belang is voor de betrokken sectoren, worden alle EHEDG-leden uitgenodigd om een nieuwe richtlijn of herzieningsvoorstel (PDF) in te sturen naar het Secretariaat. Het onderwerp zal worden onderworpen aan de goedkeuring van het Product Portfolio Sub-Comité en het EHEDG Directiecomité.

Bij aanvaarding van een voorstel, wordt het document ontwikkelingsproces (PDF) gestart en een Werkgroep wordt opgericht door het identificeren van een lead auteur (voorzitter) en de leden met de vereiste expertise, hetzij op uitnodiging of door middel van een oproep van experts.

Voor meer informatie over EHEDG-richtlijnontwikkeling en titels die in ontwikkeling zijn, zie de Werkgroepen.