About EHEDG

EHEDG Nederland

EHEDG is in Nederland actief met het:

  • publiceren van de richtlijnen ontwikkeld door EHEDG International in de Nederlandse taal

  • organiseren van regionale bijeenkomsten m.b.t. de laatste ontwikkelingen

  • adviseren van wetgever, toezichthouder

  • geven van trainingen op het gebied van hygiënisch ontwerpen aan architecten, apparatuurontwerper, - bouwer en gebruiker

De lezingen zijn na opgave van personalia en emailadres vrij te downloaden.

De Nederlandstalige richtlijnen worden u na ontvangst van de bestelling met rekening toegestuurd.

EHEDG Nederland heeft sinds juni 2008 een samenwerkingsverband met TNO, dat in 2017 voortgezet is bij TÜV Rheinland, om een bredere bekendheid te geven aan de mogelijkheden van hygiënisch procesontwerp en -voering.