About EHEDG

Contactpersonen

Het bestuur van EHEDG Nederland bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Frans Saurwalt (Kropman)
  • Penningmeester: Wouter Burggraaf (Burggraaf & Partners)
  • Secretaris: Michael Evers (Niedax)
  • Lid: Jacques Kastelein (vh TNO)

Secretariaat:
EHEDG Nederland
T.a.v. Michael Evers
Heggerenkweg 17
8171 PD Vaassen

Email: infoProtected mail-address@ehedg.nl