About EHEDG

Gewaardeerde ledenbijeenkomst bij TBG Dragons

27 november 2019 waren geïnteresseerden en leden te gast bij basketbalclub TBG Dragons, waar EHEDG Nederland een ledenmiddag organiseerde over "Gedrag en Cultuur".
Samen met het bestuur en vertegenwoordigers van de club een mooie groep, die tijdens de lezingen en m.n. de mini cases ontdekten dat sport en engineering overeenkomsten hebben. De bijzondere omgeving droeg duidelijk bij aan het open karakter van de middag, wat o.a. leidde tot gesprekken met partijen uit de voedselketen die men anders zelden spreekt.
Al met al gaven deelnemers de middag een 8 tot zelfs een 9.

We bedanken TBG Dragons voor hun gastvrijheid en bijdrage, en zien uit naar de volgende bijeenkomst.
Hou de agenda in de gaten.

 

Overlijden oud-voorzitter

Uitreiking erelidmaatschap tijdens EHEDG congres Bouwen 2015 door dhr. Wouters (links)

In Memoriam Ernst Paardekooper.

In Ernst, ons erelid als oud-voorzitter, is op 6 november 2019 een memorabel en aimabel man heengegaan.

Vanaf het begin van EHEDG Nederland heeft Ernst bijgedragen aan een vakgebied wat hem na aan het hart lag: voedselveiligheid. Zijn grote kennis, enorme netwerk en al zijn ervaring waren van grote waarde om veilige voedingsmiddelenproductie door hygiënisch ontwerp een plaats te geven. Zijn inzet, enthousiasme en gedrevenheid zijn een stimulans geweest om voor EHEDG-NL een belangrijke positie te verwerven binnen voedingsmiddelenindustrie. Iets waarop we dankbaar terugkijken.

We wensen zijn nabestaanden troost en kracht. 

Namens het bestuur van EHEDG-NL

  

Frans Saurwalt

Voorzitter

(European Hygienic Engineering and Design Group – Nederland)