Sub-Comité voor Regionale Ontwikkeling

De rol van de subcommissie voor Regionale Ontwikkeling, is het leiden en ontwikkelingen van de specifieke strategieën en programma's met betrekking tot de Regionale Afdelingen van EHEDG. De Subcommissie leden helpen de bestaande Regionale Afdelingen de EHEDG-strategie te begrijpen en toe te passen, het identificeren van behoeften, lacunes of kansen, om de interactie tussen EHEDG en haar lokale verlengstukken te versterken en tevens om te controleren en bij te dragen om hun prestaties te verbeteren.

Met het oog op het garanderen van een duurzame geografische groei, zijn de goedkeuring van de nieuwe Regionale Afdelingen gebaseerd op vastgestelde regionale prioriteiten van EHEDG en een evaluatie van de nieuwe aanvragers door de Subcommissie.

Voorzitter: Andrés Pascual Vidal

Tel. +34 961 366 090
apascualProtected mail-address@ainia.es

Covoorzitter: Helga Medic

hmedicProtected mail-address@pbf.hr
karel.magerProtected mail-address@gmail.com

Download het Statuut Nr. 3 over Regionale Ontwikkeling (PDF).

Download thet Informatie en Evaluatieformulier van Nieuwe Regionale Afdelingen (PDF).