Traning and Education

Testen & Certificeren

De apparatuur testen en certificaten, ontwikkeld en uitgevoerd door verschillende geautoriseerde EHEDG-testinstituten, zijn verantwoordelijk voor de erkende kwaliteitsnormen. EHEDG-certificering wordt nagestreefd door fabrikanten die zich richten op het ontwerp van procesapparatuur die voldoet aan de hoogste hygiënische eisen.

Geautoriseerde EHEDG-testinstituten bieden verschillende typen certificering aan voor zowel component- en machinebouwers als levensmiddelenfabrikanten:

  • Component- en machinebouwers
    Hun producten kunnen door EHEDG geautoriseerde organisaties goedgekeurd worden als overeenkomstig met EHEDG-criteria. In sommige gevallen kan goedkeuring alleen volgen na testen door een laboratorium, geaccrediteerd door een aangemelde instantie, en dat EHEDG-testmethoden gebruikt.
  • Levensmiddelenfabrikanten
    Zij kunnen hygiënisch ontworpen apparatuur kiezen, alhoewel kopers nog wel moeten valideren dat die apparatuur geschikt is voor het beoogde gebruik.

EHEDG kan gebruik van het EHEDG-certificeringlogo toestaan voor apparatuur die voldoet aan de EHEDG-eisen voor hygiënisch ontwerp, op de datum van uitgifte (maand + jaar). Certificatie kan het testen van reinigbaarheid van de apparatuur inhouden volgens de methodologie zoals in de richtlijnen beschreven staat.

EHEDG certification logo

EHEDG heeft verschillende instellingen geautoriseerd in het gebruik van het EHEDG-compliance logo. Testen en certificeren zijn onafhankelijke activiteiten en kunnen worden uitgevoerd door verschillende organisaties.

De EHEDG Werkgroep voor Testmethoden bestaat uit leden van door EHEDG erkende instituten die de EHEDG-testmethoden uitvoeren, fabrikanten van apparatuur, voedselverwerkende bedrijven en regelgevende ambtenaren. Het doel van de Werkgroep is het behoud en de ontwikkeling van testmethoden en het beoordelingssysteem voor voedselverwerkingsapparatuur om de productie van veilig en gezond voedsel te garanderen. EHEDG-richtlijnen over verschillende testmethoden zijn gepubliceerd en worden periodiek beoordeeld. Nieuwe testmethoden zijn ook in ontwikkeling, bijv. over open machines.