Traning and Education

Certificatie Procedure

Evaluatie

Elk apparaat (open en gesloten) die voor certificering in aanmerking komt, moet beoordeeld worden door een van de EHEDG Geautoriseerde Testinstituten. Alle evaluaties zullen een "Ontwerp Evaluatie" bevatten en de meeste gesloten apparatuur vereist een reinigbaarheidstest volgens EHEDG Doc. 2. Voor een ontwerpoverzicht wordt een nieuw sample van de apparatuur vergeleken met de officiële tekeningen die door de fabrikant zijn aangeleverd en met de betreffende EHEDG-richtlijnen. Bijvoorbeeld, een pomp zal worden beoordeeld op de naleving van de EHEDG-richtlijnen 8, 9, 10, 16, 17, 23, 25, 32 en 35. Tijdens de evaluatie worden bepaalde ontwerpkenmerken ook gemeten en geverifieerd, bijv. Oppervlakte ruwheid en interne radii. Na de ontwerpbeoordeling kan het apparaat worden aanbevolen om opnieuw te worden ontworpen wegens afwijkingen van de EHEDG-richtlijnen. Bepaalde afwijkingen van de criteria voor hygiënische ontwerpen in de richtlijnen zijn toegestaan indien dit technisch onvermijdelijk wordt geacht om goed te functioneren. Na een succesvolle ontwerpbeoordeling kunnen open apparaten direct voor certificering worden ingediend, maar de meeste gesloten apparatuur vereist een test voor reinigbaarheid volgens EHEDG Doc. 2. pas na het voltooien van ten minste 3 CIP-tests, komt de afgesloten apparatuur in aanmerking voor certificering,

Evaluatie en reinigbaarheidstests voor apparatuur die met vloeistoffen wordt gereinigd (Type EL) worden uitgevoerd met behulp van de volgende stappen, gepubliceerd in deze Evaluatieprocedure (PDF).

Voor Type ED is de procedure alleen gebaseerd op een ontwerp evaluatie aan de hand van de volgende stappen in deze Evaluatieprocedure (PDF).

Certificering

Apparatuur die geacht wordt te voldoen aan de EHEDG-richtlijnen na een ontwerp evaluatie en CIP testen (indien van toepassing) door een EHEDG Geautoriseerd Testinstituut, kan voor EHEDG-certificering worden ingediend. Een certificatie bestand zal worden ingevuld door een van de EHEDG Geautoriseerd Test en Certificatie Instituut en beoordeeld door ten minste één ander geautoriseerd instituut voordat deze door EHEDG wordt geaccepteerd. Aangezien open apparatuur en droog gereinigde apparatuur op dit moment niet kunnen worden getest, moeten deze certificeringsdossiers voorafgaand aan de certificering door alle EHEDG Geautoriseerde Testinstituten worden beoordeeld. Na een succesvolle beoordeling van een certificatiebestand en aanvaarding van de voorwaarden van het EHEDG-contract voor gebruik van het logo, wordt een "Certificaat van Compliance" uitgereikt en wordt de apparatuur opgenomen in de lijst van gecertificeerd materialen op de EHEDG-website. EHEDG heeft een certificatieprocedure gepubliceerd om een beter inzicht te bieden in het gehele proces.

Stroomschema Certificatieprocedure
Certificaat van Compliance

Het Certificaat toont de naam, het type en de maten van het apparaat, de geteste afdichtingsmaterialen (zie onderstaande opmerkingen), de leverancier, het EHEDG certificatietype met subcategorie, uniek referentienummer van het evaluatieverslag en het evaluerende Testinstituut, een datum van afgifte en uiterste vervaldatum.

Certificaat Voorbeeld (PDF).

N.B. - materialen die gebruikt worden voor afdichtingen: Op basis van de testervaring en de nadruk op de reinigbaarheid van verschillende afdichtingsmaterialen in hygiënisch ontworpen apparatuur, bevatten de EHEDG EL Class I-certificaten gegevens over de materialen die tijdens de certificering zijn getest.

N.B. - verschillende maten van apparatuur: het testen is normaal gesproken nodig voor alle maten van een type apparaat, tenzij kan worden aangetoond (bijvoorbeeld door stromingsmodellering) dat de wandschuifspanning en de vloeistofuitwisseling gelijkwaardig of groter zijn voor het certificeren van maten die niet getest zijn.

Certificatie Contract en Gebruik van het "EHEDG Gecertificeerd Logo"

EHEDG Certificatie is gebaseerd op een contract tussen EHEDG en het bedrijf dat componentcertificatie aanvraagt. Dit contract beschrijft alle details over het gebruik van het certificatie logo. Bijlage 2 van het contract beschrijft de voorwaarden voor gebruik van het logo. Het EHEDG Gecertificeerd Logo bevat de datum (Maand en Jaar) waarop de certificering is uitgegeven. Apparatuur certificering kan alleen uitgevoerd worden door een van de EHEDG Geautoriseerde Test en Certificatie Instituten.

Levensduur van de certificering

Om de certificering te behouden, zijn zowel de jaarlijkse verlenging als een vijfjaarlijks vernieuwingsproces vereist zoals hier is beschreven (PDF).

Jaarlijkse Verlenging van het Certificaat

The certificate must be renewed annually by the end of December. The EHEDG Authorized Institute that performed the certification will request confirmation from the certificate holder that the design of the certified equipment has not changed.

Initial fee for first issuance or renewal of a certificate (Fee includes the first annual prolongation following issuance or renewal.). The fee for annual prolongation of old certificates is 150 EUR. For more information please see SCP 4-8 on Fees for Granting, Prolongation and Renewal of EHEDG Certificates.

If no changes have been made, the certificate is updated for the next period. If the certificate holder indicates that some changes to the design have been made in the past year, the EHEDG Authorized Test Institute will request documentation of the changes and determine (in collaboration with other Test and Certification Institutes) whether the changes affect the validity of the certificate and require a new design review and/or CIP testing (which may require additional fees, determined by the reviewing Test Institute).

5-Jaarlijkse Verlenging van de Certificering

Certificeringsbestanden moeten om de 5 jaar worden verlengd op basis van de datum van toekenning van de eerste certificering. Een nieuwe ontwerp evaluatie moet worden uitgevoerd, er moet eventueel opnieuw worden getest en het certificaatbestand wordt opnieuw uitgegeven door een geautoriseerd instituut met een geüpdatet logo. Het verlengingsproces houdt rekening met eventuele wijzigingen in de EHEDG-richtlijnen, certificeringsschema of testprocedures binnen de voorafgaande 5 jaar. De prijs voor verlenging wordt vastgesteld door het Testinstituut dat de verlening van het certificaat uitvoert.
Stroomschema Hercertificering (PDF).