Traning and Education

text

Testen & Certificatie - FAQ

Welke soorten apparatuur en machine kunnen gecertificeerd worden?
  • Zowel open als gesloten machines en apparatuur die gebruikt worden in voedselverwerkende omgevingen kunnen gecertificeerd worden. EHEDG houdt een lijst bij van alle gecertificeerde apparatuur.
  • Hoewel er geen beperkingen gelden op de complexiteit van een apparaat, worden voornamelijk alleen kleine, individuele componenten gecertificeerd in plaats van de grote, complexe machines of verwerkingssystemen.
  • Voor de certificering van open apparatuur worden ALLE apparatuur oppervlakken beschouwd en geëvalueerd als zijnde productcontactoppervlakken en moeten voldoen aan alle hygiënische ontwerpcriteria die staan beschreven in de relevante EHEDG-richtlijnen.
  • Op dit moment kan alleen gesloten apparatuur met pijpverbindingen tussen 25 mm (1 in) O.D. En 75 mm (3 inch) O.D. getest worden door beperkingen van het CIP testen.
Hoe worden verschillende maten van eenzelfde apparaat geëvalueerd voor certificering?

In het algemeen moeten alle maten van hetzelfde apparaat worden beoordeeld op ontwerp en CIP worden getest voor certificering. Echter, in enkele gevallen waar apparatuur ontwerpen door een EHEDG Geautoriseerd Test Instituut volledig schaalbaar beschouwd worden, kan het testen van slechts een maat voldoende zijn voor de certificering van het gehele assortiment. In de meeste gevallen is apparatuur niet volledig schaalbaar. Op dit moment is het enige alternatief voor het testen van elke maat, het uitvoeren van Computional Fluid Dynamics Modelling (CFD) /numerieke stromingsleer doormiddel van de maat te selecteren die het waarschijnlijk het moeilijkst zal zijn om te reinigen, op basis van wandschuifspanning en vloeistofuitwisseling in cruciale gebieden. Als deze specifieke grootte de CIP-test succesvol doorstaat, kunnen de maten met een hogere wandschuifspanning en vloeistofuitwisseling in cruciale gebieden ook worden overwogen voor certificering en vermeld worden op hetzelfde certificaat.

Waarom is een CIP-test nodig om bepaalde apparatuur te certificeren?

Alle afgesloten apparatuur onderdelen die in een pijpleiding worden geïnstalleerd, bijv. Pompen, kleppen en in-line-sensoren, moeten worden getest volgens de EHEDG Doc. 2 methode. Deze test is een screeningstest voor hygiënisch ontwerp en identificeert gebieden die een spleet kunnen bevatten waar aarde en micro-organismen tussen kunnen vallen of niet gemakkelijk kunnen worden gereinigd door de stromingsdynamiek.

Waarom heeft sommige apparatuur geen CIP-test nodig voor certificering?

Gesloten apparatuur die volledig voldoet aan de hygiënische ontwerpvereisten kan zonder test worden gecertificeerd. Voorbeelden hiervan zijn pijpleidingen of druksensoren zonder elastomere afdichtingen.

Wat zijn de reinigbaarheidstesten, CIP-testen, en Doc. 2 testen?

Deze termen zijn uitwisselbaar en verwijzen naar "een methode voor het beoordelen van de reinigbaarheid van voedselverwerkende apparatuur ", beschreven in EHEDG Document 2 uitgegeven door EHEDG. De testmethode wordt gebruikt als basis screeningstest voor hygiënisch ontwerp. Het wordt gebruikt om te bepalen of plekken (of eigenschappen) van een bepaald onderdeel van de apparatuur "gemakkelijk te reinigen" zijn door de testresultaten te vergelijken met die van een standaard referentiepijp die tijdens dezelfde test verontreinigd en gereinigd is. Vanwege inherente afwijkingen bij het schoonmaken van apparatuur, moet de test minstens 3 keer succesvol worden herhaald, zodat apparatuur in aanmerking komt voor certificering. Deze test is nodig om apparatuur te certificeren als Type EL Klasse I en EL Aseptische Klasse I.

Wat zijn de verschillen tussen de EL Klasse I, EL Klasse I AUX en EL Klasse II certificatie?

EL-Klasse I is alleen bestemd voor gesloten apparatuur die ter plaatse gereinigd wordt (CIP) met vloeistoffen, en kan CIP getest worden volgens de methode van Doc. 2. EL Class I AUX is bestemd voor de certificering van open randapparatuur, die bedoeld is om volgens de CIP-methode te gereinigd te worden met vloeistoffen, maar niet te worden getest. EL-klasse II is bestemd voor apparatuur die bedoeld is om met vloeistoffen te worden gereinigd maar moet gedemonteerd of ontmanteld worden voor het reinigingsproces start.

Is er een reinigbaarheidstest voor open procesapparatuur?

Nee. Aangezien open apparatuur momenteel niet getest kan worden om de reinigbaarheid te waarborgen, kan open materiaal die met vloeistoffen wordt gereinigd, alleen gecertificeerd worden als EL Klasse I AUX of EL Klasse II. Open apparatuur die uitsluitend droog gereinigd wordt, kan worden gecertificeerd als ED-Klasse I of Klasse II.

Waarom is er een jaarlijkse en vijfjaarlijkse verlenging vereist van EHEDG-certificaten?

Het jaarlijkse verlengingsproces geeft de EHEDG-waarborg aan de certificaathouder dat het ontwerp van de apparatuur het afgelopen jaar niet is gewijzigd.

Het 5-jarige vernieuwingsproces zorgt ervoor dat EHEDG kan garanderen dat de gecertificeerde apparatuur voldoet aan de nieuwste criteria voor certificatie door veranderingen in de EHEDG-richtlijnen, certificatiecriteria of testprocedures. Dit proces is in 2015 ingevoerd.

Waarom staan de afdichtingsmaterialen of elastomeren materialen op het certificaat?

Verschillende elastomeren kunnen verschillende materiaaleigenschappen hebben. Ervaring heeft aangetoond dat verschillende materialen in hetzelfde mechanisch ontwerp de reinigbaarheid van de apparatuur kunnen beïnvloeden. Sinds 2009 vermeldt het certificaat de elastomeren die CIP zijn getest. De apparatuur is alleen gecertificeerd voor het gebruik van de elastomeren die op het certificaat staan vermeld. Elk elastomeer dat op het certificaat staat, moet CIP getest worden volgens de methode van Doc. 2.

Kan een apparaat twee verschillende certificaten hebben?

Ja. Bijvoorbeeld: Type EL-Klasse I voor reinigbaarheid en Type EL Aseptische klasse I voor steriele toepassingen.

Kan een apparaat onder verschillende namen worden gecertificeerd en verkocht worden door verschillende bedrijven (overeenkomst voor wederverkoop)?

Ja, individuele certificaten worden uitgegeven. In het evaluatieverslag van het certificaat wordt verwezen naar de oorspronkelijke apparatuur (testrapport of evaluatieverslag).

Wat moet er met het bestaande certificaat gebeuren als de naam van het bedrijf verandert of de naam van de apparatuur verandert?

Het originele certificeringsinstituut geeft een nieuw certificeringsdocument uit met de nieuwe naam als een revisie. Als het bestaande certificaat ouder is dan 5 jaar, gaat de certificering door in het vijfjarig verlengingsproces.

Welke onderdelen van de "gesloten" apparatuur worden beoordeeld en gecertificeerd door EHEDG?

Voor gesloten apparatuur die bestemd is om ter plaatse gereinigd te worden (CIP) met vloeistoffen (EL CLASS I gecertificeerd), worden alleen de interne vochtige oppervlakken/ onderdelen beoordeeld en gecertificeerd aan de hand van de hygiënische ontwerpcriteria uit de EHEDG-richtlijnen. Dit betekent dat voor pompen, kleppen en in-line sensoren; De motor, aandrijving, actuator of frame (indien aanwezig) worden NIET beoordeeld en gecertificeerd worden op reinigbaarheid volgens de EHEDG-richtlijnen. Alleen de interne, productcontactoppervlakken worden geëvalueerd en gecertificeerd volgens EHEDG-richtlijnen en, indien nodig, getest op reinigbaarheid volgens Doc. 2.

Wat betekenen de maand- en het jaar aanduiding op het EHEDG Gecertificeerd Logo?

De datum op het EHEDG-Certificaat en het Gecertificeerde Logo duidt de maand en het jaar aan waarin de apparatuur voor het laatst beoordeeld en gecertificeerd is. Aangezien nieuwe richtlijnen zijn aangemaakt, bestaande zijn geüpdatet en test methodes zijn verbeterd, moet recent gecertificeerde apparatuur voldoen aan meer gedetailleerde richtlijncriteria en/ of meer specifieke testcriteria. Apparaten met certificaten die vóór 2009 zijn uitgegeven, werden toen alleen beoordeeld volgens EHEDG Doc. 8, terwijl meer recentelijk toegekende certificaten nu alle EHEDG-documenten die relevant zijn voor dat apparaat, in acht nemen. Certificaten voor apparaat eigenaarschap met recente datums moeten voldoen aan de meest actuele EHEDG-richtlijnen en testmethoden. Om de hierboven omschreven redenen, in het begin van 2015, zullen alle certificaten om de 5 jaar verlengd moeten worden om ervoor te zorgen dat de apparatuur voldoet aan de meest recente richtlijnen en testmethodecriteria.

Kunnen meerdere apparaten worden vermeld op een certificaat?

Als de meerdere items worden gecategoriseerd volgens dezelfde certificeringsklasse, bijvoorbeeld Type EL Klasse I, en de ontwerpen zijn vergelijkbaar en vallen onder dezelfde groep EHEDG-richtlijnen, dan kunnen ze op hetzelfde certificaat worden vermeld, mits zij in dezelfde maand en jaar zijn gecertificeerd, zie FAQ hierboven. Dit betekent dat een fabrikant een certificaat kan gebruiken voor groepen van gelijksoortige apparatuur, zoals elektromagnetische stroommeters, coriolis-stroommeters, draaizuigerpompen, centrifugaalpompen, membraan type sensoren, enz. Indien nodig, zal het evaluatierapport aangaande het ontwerp verwijzingen naar alle individuele reinigbaarheidstest bevatten.

Is it possible to have metal to metal joints certified?

EHEDG only allows metal to metal joints for equipment subject to certification under Type EL Class II and Type ED Class I and II. As they may harbor soil or liquids and could corrode, EHEDG does not recommend any direct metal to metal joints other than welding.

Is het toegestaan om het 'EHEDG Certified'-Logo in rsp. te gebruiken op marketingmateriaal?

Het gebruik van het 'EHEDG Certified'-logo in/op marketingmateriaal is toegestaan op grond van het EHEDG-certificeringscontract, bepaling 1.

Het "EHEDG Certified"-logo mag echter alleen worden gebruikt als, en alleen als, het ongetwijfeld verband houdt met de specifieke gecertificeerde apparatuur waarop het betrekking heeft. Voorbeelden van misbruik van het "EHEDG Certified"-logo staan vermeld in bijlage 2 van het certificatiecontract.