Traning and Education

Universitaire Studievakken

Universiteiten vormen een belangrijke doelgroep van EHEDG omdat zij de Hygiënisch Ontwerp & Engineering knowhow verspreiden over de hele wereld. Ze zijn van harte welkom om te profiteren van een EHEDG Instituutslidmaatschap voor het delen van de EHEDG-kennis met hun leerlingen, die een komende generatie van jonge ingenieurs en onderzoekers zal helpen Hygiënisch Ontwerp te implementeren in hun professionele alledaagse leven na hun studie te hebben afgerond.

Een verbetering van het academisch onderwijs zal helpen om ervoor te zorgen dat de processen, proces componenten en onderdelen hygiënisch veilig ontworpen zijn voor de productie van veilige en gezonde voedingsmiddelen.

Een aantal universiteiten bieden nu al Hygiënisch Ontwerp Vakken aan op basis van EHEDG-materiaal, een van hen biedt zelfs de mogelijkheid om een bachelor- of masterdiploma in deze discipline te behalen:

Duitsland:
THM Technische Hochschule Mittelhessen

Обучающие курсы в университете

Университеты являются основной целевой группой EHEDG в масштабном распространении принципов Гигиенического инжиниринга и дизайна. Они пользуются преимуществами Членства в EHEDG как институтов для распространения знаний EHEDG среди своих студентов, которые помогают грядущему новому молодому поколению инженеров и исследователей внедрять принципы Гигиенического дизайна в их профессиональную ежедневную деятельности после завершения обучения.  

Совершенствование академического образования позволит быть уверенным в том, что процессы обучения и его составляющие разработаны с учетом обеспечения гигиенической безопасности для производства безопасной пищевой продукции и напитков.

Число университетов, которые уже предлагают курсы в области гигиенического дизайна, основанные на Рекомендациях EHEDG, увеличивается. Один из них предлагает возможность получения степени бакалавра или магистра в данной области:

Германия
THM Technische Hochschule Mittelhessen